Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Alexander SUCHÁČEK
11
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
47/127
por. v kategórii
42/93
por. muži/ženy
42/93
53:24
53:24
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
47
42
42
53:24