Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Dominik VIGLAŠ
41
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
45/127
por. v kategórii
40/93
por. muži/ženy
40/93
52:55
52:55
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
45
40
40
52:55