Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Matus ONDREJ
42
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
31/127
por. v kategórii
28/93
por. muži/ženy
28/93
49:31
49:31
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
31
28
28
49:31