Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Martin DEMČÁK
46
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
23/127
por. v kategórii
21/93
por. muži/ženy
21/93
47:00
47:00
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
23
21
21
47:00