Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Miroslav ĎURAČKA
64
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
19/127
por. v kategórii
17/93
por. muži/ženy
17/93
46:02
46:02
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
19
17
17
46:02