Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Daniel SITAS
106
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
16/127
por. v kategórii
14/93
por. muži/ženy
14/93
45:17
45:17
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
16
14
14
45:17