Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Teeryaut JAISUK
141
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
39/127
por. v kategórii
34/93
por. muži/ženy
34/93
50:54
50:54
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
39
34
34
50:54