Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Jozef MRAZ
146
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
7/127
por. v kategórii
7/93
por. muži/ženy
7/93
42:20
42:20
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
7
7
7
42:20