Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Tomáš HOLKA
152
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
11/127
por. v kategórii
11/93
por. muži/ženy
11/93
44:10
44:10
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
11
11
11
44:10