Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Michal BUČEK
157
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
10/127
por. v kategórii
10/93
por. muži/ženy
10/93
44:06
44:06
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
10
10
10
44:06