Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

René MALÝ
160
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
35/127
por. v kategórii
30/93
por. muži/ženy
30/93
50:10
50:10
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
35
30
30
50:10