HORNOORAVSKÝ KROS DUATLON 2018
29.9.2018

Marcel Miko
17
kros duatlon 6-26-3km
pohlavie :muži
kategória :Veteráni 1
stav :Finished
klub :
cieľový čas
abs. poradie
7/14
por. v kategórii
4/8
por. muži/ženy
7/14
01:59:48
01:59:48
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
beh 1
8
5
8
00:18:03
bicykel
7
4
7
01:30:13
beh 2
9
5
9
00:11:32
Medzičasy
názov medzičasučasmedzičasabs. por.por. kat.
beh 100:18:0300:18:0385
bicykel01:48:1601:30:1374
beh 201:59:4800:11:3274