Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Lucia FABIANOVÁ
1
10.3km
pohlavie :F
kategória :ženy
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
26/127
por. v kategórii
3/34
por. muži/ženy
3/34
47:26
47:26
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
26
3
3
47:26