Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Tomáš HÁJEK
6
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
27/127
por. v kategórii
24/93
por. muži/ženy
24/93
48:09
48:09
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
27
24
24
48:09