Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Ivan MELIŠEK
20
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
22/127
por. v kategórii
20/93
por. muži/ženy
20/93
46:50
46:50
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
22
20
20
46:50