Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter HUDEC
23
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
40/127
por. v kategórii
35/93
por. muži/ženy
35/93
51:00
51:00
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
40
35
35
51:00