Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Roman DIVIAK
35
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
38/127
por. v kategórii
33/93
por. muži/ženy
33/93
50:39
50:39
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
38
33
33
50:39