Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter AMBRUS
61
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
3/127
por. v kategórii
3/93
por. muži/ženy
3/93
40:12
40:12
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
3
3
3
40:12