Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Diana TEŠOVIČOVÁ
62
10.3km
pohlavie :F
kategória :ženy
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
12/127
por. v kategórii
1/34
por. muži/ženy
1/34
44:18
44:18
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
12
1
1
44:18