Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Marek PAULECH
63
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
9/127
por. v kategórii
9/93
por. muži/ženy
9/93
42:58
42:58
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
9
9
9
42:58