Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Richard REBO
70
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
37/127
por. v kategórii
32/93
por. muži/ženy
32/93
50:33
50:33
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
37
32
32
50:33