Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Michal PIJÁK
81
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
21/127
por. v kategórii
19/93
por. muži/ženy
19/93
46:47
46:47
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
21
19
19
46:47