Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Lukáš FELIS
113
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
20/127
por. v kategórii
18/93
por. muži/ženy
18/93
46:23
46:23
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
20
18
18
46:23