Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Pavol BUKOVAC
124
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
1/127
por. v kategórii
1/93
por. muži/ženy
1/93
38:14
38:14
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
1
1
1
38:14