Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Andrej ANTAL
127
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
30/127
por. v kategórii
27/93
por. muži/ženy
27/93
49:27
49:27
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
30
27
27
49:27