Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Benjamín ANTAL
128
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
32/127
por. v kategórii
29/93
por. muži/ženy
29/93
49:34
49:34
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
32
29
29
49:34