Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter JANIGA
129
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
13/127
por. v kategórii
12/93
por. muži/ženy
12/93
44:52
44:52
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
13
12
12
44:52