Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Zuzana TRNOVCOVA
134
10.3km
pohlavie :F
kategória :ženy
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
14/127
por. v kategórii
2/34
por. muži/ženy
2/34
44:56
44:56
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
14
2
2
44:56