Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Justin BANDORO
135
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
5/127
por. v kategórii
5/93
por. muži/ženy
5/93
41:47
41:47
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
5
5
5
41:47