Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Daniel KLÚČIK
139
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
15/127
por. v kategórii
13/93
por. muži/ženy
13/93
44:58
44:58
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
15
13
13
44:58