Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Martin PUTALA
140
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
49/127
por. v kategórii
43/93
por. muži/ženy
43/93
53:46
53:46
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
49
43
43
53:46