Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Daniel Biksadský BIKSADSKÝ
151
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
36/127
por. v kategórii
31/93
por. muži/ženy
31/93
50:26
50:26
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
36
31
31
50:26