Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Richard NÉMETH
153
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
18/127
por. v kategórii
16/93
por. muži/ženy
16/93
45:47
45:47
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
18
16
16
45:47