Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter ŠTILLA
163
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
2/127
por. v kategórii
2/93
por. muži/ženy
2/93
38:45
38:45
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
2
2
2
38:45