Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Matúš MAČÁK
161
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
8/127
por. v kategórii
8/93
por. muži/ženy
8/93
42:28
42:28
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
8
8
8
42:28