Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter FUSEK
14
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
41/127
por. v kategórii
36/93
por. muži/ženy
36/93
51:27
51:27
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
41
36
36
51:27