Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Tomáš PIKULÍK
28
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
43/127
por. v kategórii
38/93
por. muži/ženy
38/93
52:26
52:26
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
43
38
38
52:26