Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Michal ONDREJ
50
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
6/127
por. v kategórii
6/93
por. muži/ženy
6/93
41:52
41:52
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
6
6
6
41:52