Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Ľubica TOPOROVÁ
88
10.3km
pohlavie :F
kategória :ženy
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
34/127
por. v kategórii
5/34
por. muži/ženy
5/34
50:10
50:10
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
34
5
5
50:10