Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Peter BARTEK
91
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
42/127
por. v kategórii
37/93
por. muži/ženy
37/93
52:16
52:16
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
42
37
37
52:16