Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Monika HURBANOVA
105
10.3km
pohlavie :F
kategória :ženy
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
33/127
por. v kategórii
4/34
por. muži/ženy
4/34
49:55
49:55
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
33
4
4
49:55