Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Jaroslav KOLÁRIK
131
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
28/127
por. v kategórii
25/93
por. muži/ženy
25/93
48:55
48:55
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
28
25
25
48:55