Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Daniel BLONSKI
142
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
44/127
por. v kategórii
39/93
por. muži/ženy
39/93
52:52
52:52
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
44
39
39
52:52