Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Ivo ZACHAR
155
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
24/127
por. v kategórii
22/93
por. muži/ženy
22/93
47:06
47:06
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
24
22
22
47:06