Bratislavský vianočný beh 8
24.12.2018

Lubík NEMEC
158
10.3km
pohlavie :M
kategória :muži
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
17/127
por. v kategórii
15/93
por. muži/ženy
15/93
45:43
45:43
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
17
15
15
45:43