Kuchynský RUNdal
16.3.2019

Adela CHAMRAZOVÁ
220
6km
pohlavie :F
kategória :Z
stav :v cieli
cieľový čas
abs. poradie
131/132
por. v kategórii
36/37
por. muži/ženy
57/58
00:48:10
00:48:10
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
Finish
130
36
57
00:48:10