Mošovský duatlon 2018
9.9.2018

Marek Malček
36
Duatlon 5km - 20km - 2.5km
pohlavie :M
kategória :Juniori
stav :Finished
klub :TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica
krajina :
cieľový čas
abs. poradie
30/60
por. v kategórii
2/3
por. muži/ženy
29/46
01:11:16
01:11:16
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
beh 1
17
2
17
00:19:29
T1
6
1
5
00:00:18
bicykel
42
3
40
00:40:42
T2
6
2
6
00:00:21
beh 2
20
3
20
00:10:24
Medzičasy
názov medzičasučasmedzičasabs. por.por. kat.
beh 100:19:2900:19:29172
T100:19:4800:00:18162
bicykel01:00:3000:40:42322
T201:00:5100:00:21322
beh 201:11:1600:10:24302