Mošovský duatlon 2018
9.9.2018

Ján Michelik
41
Duatlon 5km - 20km - 2.5km
pohlavie :M
kategória :Veteráni 2
stav :Finished
klub :
krajina :
cieľový čas
abs. poradie
41/60
por. v kategórii
8/9
por. muži/ženy
39/46
01:15:34
01:15:34
Medzičasy
abs. poradie
por. v kategórii
por. muži/ženy
TIME
beh 1
48
8
42
00:22:50
T1
49
6
37
00:00:40
bicykel
36
7
35
00:39:20
T2
56
7
42
00:00:48
beh 2
43
8
38
00:11:54
Medzičasy
názov medzičasučasmedzičasabs. por.por. kat.
beh 100:22:5000:22:50488
T100:23:3000:00:40509
bicykel01:02:5100:39:20418
T201:03:4000:00:48418
beh 201:15:3400:11:54418