6. Lesný Beh na Pajštún - zimná edícia 11.2.2017
11.2.2017